enhyru(+374 11) 520 510
·
info@legelata.am
·
Mon - Fri 09:00-17:00
Նորություններ
enhyru(+374 11) 520 510
·
info@legelata.am
·
Mon - Fri 09:00-17:00
Նորություններ

Սպասվելիք փոփոխվող օրենսդրական ակտերը 2020 թ․ նոյեմբեր ամսվա համար

Սույն փաստաթուղթը տրամադրում է տեղեկատվություն նոյեմբեր ամսվա ընթացքում սպասվելիք փոփոխվող օրենսդրական ակտերի վերաբերյալ։

 

https://legelata.am/wp-content/uploads/2020/12/Legelata-legal-updates-November-Arm.pdf

Leave a Reply